fbpx

Zásady zpracování osobních údajů webu Lowkostak.cz

1. Úvod

1.1. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady„) upravují způsob, jakým společnost VOYAGER MEDIA GROUP LLC, se sídlem 254 Chapman Rd, Ste 208, Newark, Delaware 19702 USA, ENTITY ID: 1583003, EIN: 38-4316438, zastoupená Janem Brunatem se sídlem Folimanka 2155/15, Praha 2, 120 00 (dále jen „Provozovatel„), zpracovává osobní údaje uživatelů webu Lowkostak.cz (dále jen „Uživatelé„).
1.2. Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

2. Osobní údaje, které zpracováváme

2.1. Provozovatel zpracovává následující osobní údaje Uživatelů:

  • Jméno a příjmení
  • Emailová adresa
  • Datum narození
  • Fotografie pasu (pro účely skupinových pobytů)
  • Informace o používání webu (prostřednictvím Google Analytics a Facebook Pixel)

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Osobní údaje jsou zpracovávány za následujícími účely:

  • Poskytování a zlepšování služeb Provozovatele
  • Komunikace s Uživateli
  • Organizace a zprostředkování skupinových pobytů
  • Analýza návštěvnosti webu a marketingové účely (prostřednictvím Google Analytics a Facebook Pixel)
  • Plnění zákonných povinností

4. Právní základ zpracování osobních údajů

4.1. Právním základem zpracování osobních údajů je:

  • Plnění smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem
  • Plnění zákonných povinností Provozovatele
  • Oprávněný zájem Provozovatele na zlepšování služeb a analýze návštěvnosti webu
  • Souhlas Uživatele (pro určité marketingové aktivity)

5. Doba uchovávání osobních údajů

5.1. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů zpracování uvedených v těchto Zásadách, nebo po dobu stanovenou právními předpisy.

6. Práva Uživatelů

6.1. Uživatelé mají právo:

  • Požadovat přístup k jejich osobním údajům
  • Požadovat opravu nepřesných osobních údajů
  • Požadovat výmaz osobních údajů
  • Požadovat omezení zpracování osobních údajů
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • Na přenositelnost osobních údajů
  • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování založeno na souhlasu)

7. Sdílení osobních údajů

7.1. Osobní údaje mohou být sdíleny s následujícími subjekty:

  • Poskytovatelé služeb (např. Google Analytics, Facebook Pixel)
  • Organizátoři skupinových pobytů
  • Orgány veřejné moci, pokud to vyžaduje zákon

8. Bezpečnost osobních údajů

8.1. Provozovatel se zavazuje přijmout veškerá technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, aby nedošlo k jejich neoprávněnému přístupu, změně, ztrátě nebo zničení.

9. Kontakt

9.1. Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se zpracování osobních údajů, můžete nás kontaktovat na emailové adrese info@lowkostak.cz.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto Zásady jsou platné od 1. 4. 2024.
10.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Zásady změnit. Změny jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění na webu.